INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
POLJSKOJ
WOJEWODZTWO SLASKIE
44-109 Gliwice
ul. Metalowców 6

tel.: +48 32 23 45 954
tel.: +48 32 23 45 955
tel.: +48 32 23 45 956
mobile: +48 600 991 644

www.integra.gliwice.pl
biuro@integra.gliwice.pl

Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj

Integra Gliwice je specijalizovan proizvođač sistema zaptivnih prelaza za cevovode, energetskih i telekomunikacionih kablova za sve vrste građevinskih pregrada.

Proizvodi takođe čitav niz proizvoda namenjenih za vođenje cevovoda koji su korišćeni u industriji odpadnih voda, vodnoj industriji, gasnoj, toplifikaciji i energetici.

Više od dvadeset godina proizvodnog iskustva, niz patentiranih proizvoda, moderni park mašina, a pre svega dobro obučen kadar i kadar koji se stalno usavršava su garancija visokog kvaliteta proizvoda i kratkih rokova realizacije. Uzgred od pre nekoliko godina firma se specijalizovala u proizvodnji i isporuci raznovrsnih dodataka koji su napravljeni od kiselootpornog čelika a koji se koristi u instalacijama dobijanja biogasa.

2002. godine uveden je sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001. Nismo samo prisutni na poljskom tržištu već takođe izvozimo naše proizvode u više evropskih zemalja.

Proizvode koje nudimo korišćeni su u sistemam kanalizacije bez pritiska i sa pritiskom, u vodenim, plinskim, toplifikacijinim, industrijskim instalacijama, stanicama osposobljavanja vode, čistionicama otpadnih voda. U nastavku su fotografije sedišta firme i proizvodnih zgrada:

INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
PRODUCTS (SHOW/HIDE)

OFFER:


INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Saonik za uvodnice
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Zatvaranje uvodnica - manšete
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Spojeni cevovodi
sistem „GZ”
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Sistem zaptivanja tipa „DWRS”
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Zaptivni lanac
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Sistem zaptivanja „GP”
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Prelazni cevi „PD-KP”
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Zaštitni tulci
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Zaštitne cevi na dva dela za uvodnice
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Reviziono okno za rezervoar
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Čepovi za zatvaranje
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Rebrasti prirubni spoj
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Konsole za cevovode
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Vešanje cevovoda
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Držač za vešanje
INTEGRA GLIWICE Proizvođač dodataka i zaptivača za cevovode i eletroenergetske vodove u Poljskoj
Bušilica


GO UP ↑